SATB MUSIK

MUSIKNOTER PÅ NÄTET

Startsida | Alla stycken | Sakral musik | Profan musik | Kyrkoåret | Beställningssida | Christian Ljunggren | Försäljningsvillkor |

VÄLKOMMEN TILL SATB MUSIK

Köp noter och få dem "direkt i handen".

DENNA SIDA ÄR UNDER KONSTRUKTION SÅ DE PRISER SOM SOM ANGES STÄMMER INTE UTAN ÄR BARA FÖR ATT SE ATT SIDAN FUNGERAR. DU KAN EMELLERTID TITTA PÅ VAD SOM FINNS OCH OM DU ÄR INTERSSERAD SÅ SKICKA ETT MAIL TILL MIG. EPOST-ADRESS FINNS LÄNGST NED PÅ SIDAN, WEBMASTER

Så här gör det till

Du tittar på och beställer noter.
Jag levererar sedan en pdf-fil.
Du skriver ut noten med Acrobat Reader.
Du får även en faktura som du betalar inom en månad.

SATB musik har som affärsidé att sälja noter direkt via Internet.
Kunderna fåt tillgång till ett notmaterial, och sköter själva mångfaldigandet.

SATB musik HB är ett bolag som ägs av
Kjell Jehrlander

Varför detta företag?

Jag som äger detta företag sjunger i kör, nämligen Nicolai Kammarkör under tidigare ledning av Christian Ljunggren. Christian, som avled 2017, hade lett kören i drygt 40 år och under denna tid gjort en mängd arrangemang. Christian Ljunggren var känd från radio och svenskt körliv. Läs mer under rubriken "Christian Ljunggren. De stycken som finns till försäljning har arrangerats, bearbetats eller textsatts av Christian.
Själv har jag varit medlem i Nicolai Kammarkör i mer än tjugo år, och under denna tid har noterna gått från att ha varit skrivna för hand, till att notskrivningsprogram gjort det lätt att tyda utskrifterna.
Hur som helst. De noter som jag har är unika på det sätt att de inte finns utgivna på andra förlag. Det vore synd att inte låta några andra få chansen att sjunga Christians arrangemag, så därför har jag startat detta projekt där jag renskrivit noterna och även startat en hemsida där man kan se på, och snart även beställa noter. Man kan väl säga att jag även gör en kulturgärning då dessa noter kommer att levereras till och bevaras av Kungliga Biblioteket.
Jag gör allt själv när det gäller att konstruera hemsidan och vill ha den så enkelt som möjligt att administrera.
Noterna som jag säljer skall, då de används, vara i pappersform men för att göra det så enkelt som möjligt för mig när det gäller administration och leverans, så får kunderna efter beställning låna en PDF-fil själva skriver ut noterna. Jag levererar således inte notena per post eller i pappersform

Kjell Jehrlander

Webmaster Kjell Jehrlander

© Copyright SATB Musik 2021
www.satbmusic.com