SATB MUSIK

MUSIKNOTER PÅ NÄTET

Startsida | Alla stycken | Sakral musik | Profan musik | Kyrkoåret | Beställningssida | Christian Ljunggren | Försäljningsvillkor |

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 1. Företaget som säljer notmaterialet har namnet SATB musik och benämns nedan SATB.

 2. Körnoter säljs ej i enstaka exemplar utan i köruppsättningar, utan ett miniminatal (10 st) måste alltid beställas. Vid beställning anges antal medlemmar i kören.

 3. Priser på hemsidan anges i kr/st och är inklusive moms.

 4. När det gäller större patitur, stämmor pianonoter etc. kan man däremot köpa enstaka exemplar.

 5. Av skattetekniska skäl (för att kunden endast skall betala 6% moms) får kunden låna en PDF-fil och agera tryckeri åt SATB.

 6. Den PDF-fil kunden får sig tillskickad, till den E-postadress som kunden angett, ägs av SATB och får inte användas till annat än att skriva ut noter på papper.

 7. Beställaren åtar sig således att själv skriva ut det beställda notmaterialet i pappersformat. Ett antal PDF-läsarprogram finns på marknaden, men SATB garanterar endast att Acrobat Reader fungerar för att öppna och skriva ut notmaterialet. Acrobat Rader är ett program som kan hämtas gratis på Adobes hemsida.

 8. Betällaren åtar sig att inte producera fler exemplar av beställt antal.

 9. Beställaren åtar sig att inom 30 dagar själv betala det beställda notmaterialet. Betalning görs för närvarande via Bankgiro 615-2474 till Kjell Jehrlander, 195005291611.

 10. Ingen faktura sänds ut till beställaren via post utan beställaren får själv skriva ut den faktura i PDF-format som tillsammams med notfilerna erhålls efter en beställning.

 11. Beställaren får även via E-post en bekräftelse på beställningen. Bekräftelsen sänds till den E-postadress som beställaren angett.

 12. Om beställaren inte följer villkoren beträffande antal exemplar, eller inte fullgör betalning av beställda noter, kommer lämpliga åtgärder att vidtagas, och beställaren riskerar att inte kunna beställa fler noter.

Webmaster Kjell Jehrlander

© Copyright SATB Musik 2021
www.satbmusic.com