SATB MUSIK

MUSIKNOTER PÅ NÄTET

Startsida | Alla stycken | Sakral musik | Profan musik | Kyrkoåret | Beställningssida | Christian Ljunggren | Försäljningsvillkor |

Varför detta företag?

Jag som äger detta företag sjunger i kör, nämligen Nicolai Kammarkör som startades av Christian Ljunggren. Christian ledde kören i drygt 40 år fram till sin död 2017, och gjorde under denna tid en mängd arrangemang. Christian Ljunggren är känd från radio och svenskt körliv. Läs mer längre ned på sidan. De stycken som finns till försäljning har arrangerats, bearbetats eller textsatts av Christian.
Själv har jag varit medlem i Nicolai Kammarkör sedan 1993, och under denna tid har noterna gått från att ha varit skrivna för hand, till att notskrivningsprogram gjort det lätt att tyda utskrifterna.
Hur som helst. De noter som jag har är unika på det sätt att de inte finns utgivna på andra förlag. Det vore synd att inte låta några andra få chansen att sjunga Christians arrangemag, så därför har jag startat detta projekt där jag renskrivit noterna och även startat en hemsida där man kan se på, och även beställa noter. Man kan väl säga att jag även gör en kulturgärning då dessa noter kommer att levereras till och bevaras av Kungliga Biblioteket.
Jag gör allt själv när det gäller att konstruera hemsidan och vill ha den så enkel som möjligt för mig att administrera.
Notmaterialet som jag säljer skall då de används vara i pappersform. För att göra detta får kunderna efter beställning låna en PDF-fil och själva skriva ut noterna. Jag levererar således inte notena per post eller i pappersform

Kjell Jehrlander

CHRISTIAN LJUNGGREN

Christian Ljunggren har varit ledare för Nicolai Kammarkör sedan starten 1974. Han är född 1942 och har bedrivit sina studier vid Musikhögskolan i Stockholm samt vid Uppsala Universitet. Han är fil. kand. med bl.a. Musikvetenskap och Teologi i sin examen. Hans två viktigaste verksamhetsfält har varit Riksradion och körlivet, men han har också hunnit med att vara Studierektor vid en musiklinje samt musikkonsulent vid SKS. Han är också ledare för Adolf Fredriks Madrigalkör sedan dess start 1965.


RADIO

Till Musikradion, P2, knöts han som fast medarbetare 1977 efter att ha frilansat i flera år. Programrubriker som man förknippar med hans namn är Mitt i musiken, Alla tiders musik. Kyrkomusikfönstret, Radio Kisum, Opp Amaryllis och Önskekonserten. Han har ansvarat för en rad större serier om musiklivet i olika länder (Irland, USA bl a) samt musikbildande serier av olika slag.


KÖRLIV

Inom körlivet har han verkat i många olika positioner. Han har lett flera körer. Just nu leder han Nicolai Kammarkör och Adolf Fredriks Madrigalkör. Han har varit redaktör för tidningen Musiklivet, Sveriges körförbunds tidning. Han har verkat inom Riksförbundet Svensk Kyrkomusik på olika plan: dels på stiftsnivå genom bland annat olika kyrkosångshögtider och genom initiativtagande till foldern Musik i Stockholms kyrkor, dels på riksplanet kanske främst genom det stora projektet Kyrkomusikens år. Under flera är på sjuttiotalet var han sekreterare i KÖRSAM, samarbetsrådet för Sveriges körer. Mellan 1997 och 2003 var han ordförande i KÖRSAM. Han var FSK:s (Föreningen Sveriges Körledare) förste ordförande (1986-1998). Christian Ljunggren har varit och är mycket aktiv i det internationella körlivet. Han anordnade IFCM:s (The International Federation for Choral Music) världssymposium 1990 och var IFCM:s generalsekreterare 1996-1999 (från 1999-2005 liaison officer). Sedan är 2001 är han Artistic Director i festivalorganisationen Interkultur och innehar samma post inom the World Choir Games (körolympiaden). Han har senaste åren varit speciellt aktiv i Kina med seminarieveckor och festivaler och andra projekt.

Webmaster Kjell Jehrlander

© Copyright SATB Musik 2021
www.satbmusic.com